Dick Heederik over antibioticagebruik

Dick Heederik over antibioticagebruik

Antibioticagebruik in cijfers

Geitenhouders en dierenartsen hebben sinds april 2021 de wettelijke plicht om het antibioticagebruik bij geiten te registreren in een aangewezen database. De SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen, analyseert de verbruikscijfers op sectorniveau en rapporteert over het gemiddelde gebruik en de spreiding tussen bedrijven en dierenartsen. De SDa geeft hierover tijdens Melken voor Morgen een presentatie.

Over Dick Heederik (hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde en voorzitter van het SDa-expertpanel)