Eric van den Hengel over de problematiek van emissies

Eric van den Hengel over de problematiek van emissies

De problematiek van emissies

De veehouderij wordt geacht een bijdrage te leveren aan het terugdringen van emissies van ammoniak en broeikasgassen. Stichting I-VEE ondersteunt de innovatie op dit vlak met het opdoen, verzamelen en delen van kennis. I-VEE kent de problematiek, kent de regelgeving rond emissie van ammoniak en kent de rol van de geitenhouder hierin.

Hoe zit het nu eigenlijk? Waarom is reductie van stikstof (ammoniak)-emissies nodig? Emissie, depositie, omgevingswet, natuurbeschermingswet, Regeling ammoniak en veehouderij, kritische depositiewaarde. Wat betekenen die termen? En waar ontwikkelt de regelgeving op bedrijfsniveau zich naar toe? En waar liggen de kansen? In welke richting wordt geïnnoveerd? En hoe ziet het perspectief van de emissie-regelgeving eruit?

Over Eric van den Hengel (voorzitter stichting I-VEE en projectleider van De Groene Munt)

Na zijn opleiding Veehouderij aan de HAS Den Bosch werkte Eric voor bureau Toepassing Emissie-arme Stallen (TES). Hier adviseerde hij gemeenten, provincies en bedrijfsleven over de werking van innovaties voor emissiereductie in relatie tot de  vergunningverlening. Na zijn TES-tijd werkte hij als adviseur bedrijfsontwikkeling, ondermeer vanuit zijn onderneming  Stalbouw.NL. Sinds 2016 is Eric nauw betrokken bij emissie-arme systemen als schakel tussen bedrijfsleven (innovatoren) en RVO, de uitvoerende dienst van het ministerie van I&W waar het gaat om proefstallen en de RAV. Met De Groene Munt heeft hij voor inmiddels ca. 30 bedrijven succesvol een Sbv subsidie aangevraagd. Als mede-initiatiefnemer heeft hij in 2021 de Stichting I-VEE opgericht om op onafhankelijke basis een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke innovatie met als doel nieuw perspectief te bieden voor een financieel gezonde en duurzame veehouderij.