Bert Coppelmans : meer inzicht door data

Bert Coppelmans : meer inzicht door data

Bert Coppelmans is met meer dan 10 jaar ervaring binnen Digi-Star en nu Topcon een expert te noemen op gebied van voermanagement-oplossingen.. Al jarenis er veel kennis verworven over het nut en denoodzaak van een stabiel en consistent rantsoen en is hiermee veel ervaring opgedaan. In de presentatie van Bert komt aan bod hoe eenvoudig het kan zijn om consistenter te voerenwat de invloed van een nauwkeuriger rantsoen op de productie is, en op de data die verzameld kunnen worden voor, tijdens en nahet voeren. Deze data zorgen voor betere inzichten en leiden daardoor tot een betere efficiëntie en verlaging van de kosten. Ook kunnen deze dienen als leidraadbij de gesprekken met bijvoorbeeld voeradviseurs.