Gert-Jan Monteny, Monteny Milieu Advies

Gert-Jan Monteny, Monteny Milieu Advies

Emissiearme stal van de toekomst

Het terugbrengen van broeikasgas- en ammoniakemissies is één van de grootste vraagstukken in de melkveehouderij­­. De ammoniakemissie uit de melkveehouderij is met emissiearme vloeren al behoorlijk ver teruggedrongen. Volgens Monteny is de meeste rek eruit, maar de emissies moeten nog verder dalen als de sector het stikstofprobleem verder moet oplossen. Monteny vertelt tijdens Melken voor Morgen welke technieken en managementmaatregelen in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden om melk emissiearmer te produceren.