Henry van Ittersum, Euro Koe lDEE

Henry van Ittersum, Euro Koe lDEE

Hoeveel kunstmest mag u in de toekomt nog strooien op grasland? En welke kunstmest? Een actuele vraag in de fase waarin de melkveehouderij verkeert. Voedingsadviseur Henry van Ittersum kan u niet precies vertellen wat u in de toekomst wel en niet mag aanwenden als kunstmest of krachtvoer. Hij kan wel vertellen wat u moet doen als u het gehalte ruw eiwit in het rantsoen tot 16 procent verlaagd en toch de hoge productie wil behouden. Stelschroeven zijn de voerstrategie afstemmen op het ras en lactatiecurves die niet pieken, maar persistent zijn. Ook qua eiwitbenutting is er nog veel te winnen volgens van Ittersum. Hij vindt dat veel op het bedrijf geteeld eiwit niet benut wordt. Denk daarbij aan vers gras en weidegang.