Theo Nieuwenhuis, Edaphon

Theo Nieuwenhuis, Edaphon

Edaphon staat voor het leven in de bodem (soil life) en is de naam die Theo Nieuwenhuis heeft gekozen voor zijn commitment praktijk.

Edaphon-commitment richt zich op bewustwording en analyse van bodemprocessen en kringloop landbouw. Edaphon werkt samen met overheden, kennis instellingen en een brede groep collega’s.

Theo Nieuwenhuis spreekt tijdens ‘Melken voor Morgen’ over goede drijfmest en een goede bodem.