10.35 uur

Harry te Riele

Waarover spreekt Harry tijdens Melken voor Morgen

Harry zal een beeld schetsen van de verwachte transitie van de landbouwsector, waaronder de geitenhouderij, aan de hand van onder meer politieke ontwikkelingen. Hij trekt daarbij parallellen met structurele veranderingen die in andere sectoren hebben plaatsgevonden.