Ellen van Weeghel – Dierenwelzijn

Ellen van Weeghel – Dierenwelzijn

Over Ellen

Ellen van Weeghel (MSc) zal stilstaan bij het gedrag en de behoeften van de geit en de eisen die zij stelt aan haar gehouden omgeving. Van Weeghel is onderzoeker bij Wageningen Livestock Research en werkt sinds 2009 aan herontwerp van dierhouderijsystemen om die meer duurzaam te maken. Ze werkt aan een proefschrift over agency (zelfbeschikking en keuzevrijheid) en de rol van dieren in dierlijke houderijsystemen door hier ontwerpgericht naar te kijken. Haar wetenschappelijke focus ligt op de ontwerpende aanpak, het concept en de praktische ontwikkeling van zogenoemd positief welzijn voor dieren, en publiceert hierover. Ze is onder andere projectleider van het project ‘Ontwerpen voor een duurzamere geitenhouderij’. In dit project worden kennis, deelsystemen en houderijconcepten ontwikkeld voor melkgeiten, die tot doel hebben de emissies van schadelijke stoffen bij de bron aan te pakken en te beperken en tegelijkertijd dierenwelzijn en diergezondheid te verbeteren.