Vraagt u zich in deze roerige tijden wel eens af hoe uw bedrijf er over tien jaar uit moet zien? Tijdens het evenement Melken voor Morgen op 14 oktober 2021 beantwoorden vier sprekers uw vragen over de toekomst van de melkveehouderij.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  • Uiergezondheid en sensordata
  • Hoogwaardige rantsoenen zonder soja en kunstmest
  • De emissiearme stal van de toekomst
  • Kansen voor drijfmest

Melken voor Morgen wordt mede mogelijk gemaakt door: