Melken voor Morgen is een nieuw kennisevenement over de toekomst van de melkveehouderij. Tijdens Melken voor Morgen spreken vier visionairs over thema’s die in de toekomstige melkveehouderij nog belangrijker zijn.

René Jochems van Groeibalans gaat vertellen over goede drijfmest en een goede bodem. Henk Hoogeveen van de Wageningen Universiteit gaat in op de moeilijkheden rondom detectie van mastitis en de inzet van sensortechniek. 

Technisch adviseur Gert-Jan Monteny vertelt over het verminderen van broeikasgasemissie en ammoniakemissie. Tot slot spreekt Henry van Ittersum van Euro Koe IDEE over het beter benutten van zelf geteeld eiwit.

Een goede lunch is geregeld en we sluiten de dag af met een borrel. Er is tijd en ruimte om samen te praten en te discussiëren over alle andere zaken die u als melkveehouder bezig houden. 

Bent u er ook bij op donderdag 14 oktober? Meld u aan en kom meer te weten over de melkveehouderij in de nabije toekomst.