Tijdens Melken voor Morgen op 13 oktober zal dierenarts Thomas Lowie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe goed kalveren hun klinische tekenen van pneumonie voor melkveehouders en dierverzorgers kunnen verbergen en hoe de vaststelling van een longontsteking met snelscan longechografie verbeterd kan worden. Verder zal Lowie ingaan op de mogelijkse economische gevolgen van een late detectie van pneumonie.

De passie van Thomas Lowie voor vee ontstond op de kinderboerderij in de stad. Hij koos voor de studie Diergeneeskunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Inmiddels werkt Lowie aan zijn doctoraat onder leiding van professor Bart Pardon.

In een van zijn onderzoeken werden 900 kalveren klinisch en longechografisch beoordeeld. Het doel van het onderzoek is bepalen welke klinische tekenen, of welke combinatie van klinische tekenen, betrouwbaar zijn om de aanwezigheid van pneumonie te voorspellen. En dit met behulp van de bijna goudstandaard longechografie. Van alle klinische tekenen blijkt dat enkel hoest het best presterende klinisch teken is. Hoest kan echter meerdere oorzaken hebben en veel kalveren met pneumonie vertonen geen enkele klacht. Dit wordt een subklinische pneumonie genoemd. Ook het huisvestingssysteem, het doeleinde (vleesvee of melkvee) en de leeftijd (gespeend of niet) hebben invloed op het uiten van klinische tekenen.

Het vroegtijdig vaststellen van pneumonie aan de hand van zichtbare tekenen blijkt erg moeilijk. Snelscan-longechografie is een eenvoudige en een makkelijk aan te leren techniek die minder onderworpen is aan verschillen in de menselijke interpretatie.

In de tweede fase van zijn onderzoek werkt Lowie aan een diagnostische methode die een virale van een bacteriƫle longontsteking, kan onderscheiden. Hiervoor zoekt hij naar patronen in verschillende biomarkers, op basis van klinische en echografische parameters. Het doel hiervan is om op een eenvoudige en snelle methode al bij een eerste constatering van pneumonie, een onderscheid te kunnen maken en de eerste behandeling hierop af te stemmen, in afwachting van de resultaten van de laboratoriumanalyse.

Melken voor Morgen vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022 in Kamerik. Lees meer informatie, ook over het aanmelden.