Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat meer dan een kwart van de nieuwe gevallen van mastitis de oorspong vindt in de melkstal of melkrobot. Tijdens Melken voor Morgen bespreekt melkwinningsadviseur Johan Grolleman van Melkwinning J.A. enkele casussen en ervaringen uit de praktijk waarin uiergezondheidsproblemen waren terug te voeren op de melktechniek.

Johan Grolleman

Johan Grolleman werkt sinds 2003 als zelfstandig melkwinningsadviseur, daarvoor werkte hij bij DLV als melkwinningsspecialist. Zijn interesse voor melktechniek ontstond tijdens het landelijke celgetalproject begin jaren 90, nu is hij er dag in dag mee bezig. Grolleman adviseert bij ver- en nieuwbouw van melkstallen en melkrobots, bijvoorbeeld over koerouting en capaciteit. Waar discussie ontstaat over het al of niet goed functioneren van een melkstal of melkrobot, wordt Grolleman dikwijls ingeroepen, maar nog vaker als men in het duister tast als problemen ontstaan op het gebied van melkkwaliteit en uier- of koegezondheid.