Voor het eerst zijn dit jaar cijfers uit de geitensector opgenomen in het rapport dat de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) jaarlijks uitbrengt over antibioticagebruik in de veehouderij. De gebruikscijfers op geitenbedrijven liggen in lijn met de verwachting, zegt Dick Heederik, een van de sprekers tijdens Melken voor Morgen Geitenhouderij.

Heederik is voorzitter van het expertpanel van SDa. Hij geeft aan dat er geen reden is tot ongerustheid over de gebruikscijfers in de geitenhouderij. “We verwachtten een beeld dat we ook bij melkvee zien. Een sector die voorzichtig is met het antibioticagebruik, omdat ze een direct consumptieproduct maken. En inderdaad is het gebruik in de geitenhouderij ook laag.”

In zijn presentatie zal Heederik gebruikscijfers laten zien, en bespreken hoe de SDa hier tegenaan kijkt. Ook zal hij de manier van werken van de Autoriteit nader toelichten.