Eric van den Hengel over emissies reduceren

Eric van den Hengel (voorzitter stichting I-VEE en projectleider van De Groene Munt) vertelt over de te leveren bijdrage aan het terugdringen van emissies van ammoniak en broeikasgassen. Stichting I-VEE ondersteunt de innovatie op dit vlak met het opdoen, verzamelen en delen van kennis. I-VEE kent de problematiek, kent de regelgeving rond emissie van ammoniak en kent de rol van de geitenhouder hierin. 

Hoe zit het nu eigenlijk? Waarom is reductie van stikstof (ammoniak)-emissies nodig? Emissie, depositie, omgevingswet, natuurbeschermingswet, Regeling ammoniak en veehouderij, kritische depositiewaarde. Wat betekenen die termen? En waar ontwikkelt de regelgeving op bedrijfsniveau zich naar toe? En waar liggen de kansen? In welke richting wordt ge├»nnoveerd? En hoe ziet het perspectief van de emissie-regelgeving eruit? 

Dick Heederik over antibioticagebruik

Geitenhouders en dierenartsen hebben sinds april 2021 de wettelijke plicht om het antibioticagebruik bij geiten te registreren in een aangewezen database. Dick Heederik, hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde en voorzitter van het SDa-expertpanel zal spreken over de analyse van de verbruikscijfers op sectorniveau en rapporteert over het gemiddelde gebruik en de spreiding tussen bedrijven en dierenartsen.

Gerrit Koop over kiemgetal: bacteri├źn vanuit de darm naar de melk

Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research, toonde aan dat er voeding-gerelateerde risicofactoren bestaan voor een hoog kiemgetal op bedrijfsniveau. Waardoor worden de verschillen in kiemgetal tussen geiten en tussen bedrijven veroorzaakt? Gerrit Koop zal er tijdens Melken voor Morgen Geitenhouderij meer over vertellen.

Dirk-Jan van Horssen over gesekst sperma

Sinds dit jaar is er een Franse ki-organisatie die gesekst bokkensperma aanbiedt. De techniek is er, ook bokkensperma kan gesorteerd worden op sekse, maar werkt het al in de praktijk? Op 29 september is meer bekend  over praktijkproeven met gesekst sperma in Nederland.
Dirk-Jan van Horssen van Goat Improvement Company zal vertellen over zijn bevindingen.

Dirk-Jan van Horssen heeft de bachelor HAS dier- en veehouderij afgerond en is afgestudeerd middels het traject topklas ondernemen. Na de HAS is Van Horssen gaan werken voor Topigs Norsvin als manager voor de KI-stations van Topigs Norsvin in Noord Nederland. 

Momenteel werkt hij als salesmanager voor Goat Improvement Company (GIC), waar hij ook oprichter en gedeeltelijk eigenaar van is. Voor deze baan reist Van Horssen veel om handel te zoeken en te verkopen. Met GIC willen de oprichters met vers bloed en een sterk en uniek fokprogramma geitenboeren in Nederland ondersteunen met hun fokkerij. Op dit moment werkt GIC op 3 continenten samen met 19 melkgeitenhouders. 

Dagvoorzitter Wilma Wolters

Net als in 2021 zal de dag worden geleid door vakblad Geitenhouderij redacteur Wilma Wolters.