Stikstof verminderen en andere emissies reduceren is belangrijk, omdat het moet. Maar wat kunnen geitenhouders hierin doen? Eric van den Hengel, voorzitter van de stichting I-Vee, is spreker tijdens de studiedag Melken voor Morgen voor de geitenhouderij en zal hier antwoord op geven.

Om zijn verhaal wat praktisch te maken zal Van den Hengel ingaan op de innovatieve emissiereducerende projecten die groen licht kregen van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Hij kan daar ook beelden van laten zien. “Welke projecten kregen subsidie en wat zegt dat over de richting van ontwikkeling die de overheid daarmee aangeeft? En wat kunnen geitenhouders daar vervolgens mee.”

Van den Hengel raadt in zijn presentatie aan om niet alleen naar oplossingen voor stikstofreductie te zoeken, maar breder te kijken. “Want als de overheid over een paar jaar zou stellen dat broeikasgassen als methaan fors minder mogen worden uitgestoten, moet je dus misschien weer investeren. En ik zie die focus op broeikasgassen wel gebeuren. Beter zou misschien zijn om systemen en houderijen te bedenken waarin dit allemaal al wordt meegenomen.” Daarbij zou de geitenhouderij best ook naar oplossingen in andere sectoren kunnen kijken, denkt Van den Hengel.