Een van de belangrijkste aandachtspunten voor veehouders is jongvee. Een gezonde veestapel begint natuurlijk met gezonde kalveren. Daarom gaat Melken voor Morgen Rundveehouderij aandacht besteden aan Longgezondheid bij kalveren.

Op 13 oktober zullen specialisten op het gebied van longgezondheid verschillende aspecten hierbij bespreken en toelichten.

Meer dan drie probleemloze lactaties zonder ziekten en onvoorziene kosten, dat is wat iedere melkveehouder wil voor elke vaars die afkalft. In vrijwel elke vaars schuilt de potentie dit te bereiken. Toch moet van veel dieren in de eerste en tweede lactatie al afscheid genomen worden. Elke te vroeg afgevoerde koe haalt het rendement omlaag. Als je koeien vijf lactaties zonder problemen wil melken, moeten verzorging, huisvesting en voeding doorlopende verbeterd worden, daarmee is een melkveehouder nooit klaar.

Minstens zo belangrijk als de omstandigheden waaronder de koe produceert, zijn de omstandigheden waaronder ze werd opgefokt. Alleen als het kalf van vandaag perfect opgroeit, zal de koe van morgen lang en probleemloos produceren. Daarom past het thema kalveropfok zo goed bij het kennisevenement Melken voor Morgen wat dit jaar plaatsvindt op 13 oktober in Kamerik. Op deze dag behandelen vijf onafhankelijke sprekers een thema rondom de opfok.

Als je denkt de perfecte opfokstrategie voor je kalveren gevonden te hebben, blijkt er toch altijd weer iets te zijn wat beter kan. Soms gaat het om een kleine verandering, soms om een grote. Prioriteit toekennen is lastig. Maar wat zijn de gevolgen als je het nalaat? Andersom gesteld; wat zijn de gevolgen van een geperfectioneerde opfok. Hierover gaat één van de vijf inleidingen tijdens Melken voor Morgen: de impact van de opfok op de latere prestaties.

Hoesten in de kalverstal, dat hoort elke melkveehouder wel eens. Eén keer hoesten, u leest het goed, één keer, is reden om actie te ondernemen. Een groot deel van de antibiotica die in de opfok van kalveren wordt gebruikt gaat naar kalveren met longontsteking. Maar bacteriën zijn niet de belangrijkste veroorzakers van luchtwegproblemen. Hoe zorg je ervoor dat geen antibiotica verpilt wordt en dat elk hoestend kalf tegen de juiste ontstekingsverwekker wordt behandeld? U krijgt handvatten tijdens Melken voor Morgen.

Wat betekent het perfectioneren van de opfok voor de huisvesting en het management? Hoe ziet uw ideale kalver- of jongveestal eruit? Is de kalverdrinkautomaat wel het best voor uw kalveren? Past melkv voeren uit de emmer beter bij uw bedrijf? Ook met een automaat gaat de opfok immers niet vanzelf. Voeren van transitiemelk aan de kalveren na de biest is momenteel een veel bediscussieerd onderwerp. De gemolken melk van de melkingen twee tot zes na de afkalving worden bestempeld als transitiemelk. Transitiemelk bevat niet alleen meer energie en eiwit, maar ook immunoglobulinen, hormonen waar het kalf belang bij kan hebben en andere bio-actieve componenten. Uit het weinige onderzoek naar voeren van transitiemelk, blijkt niet alleen dat kalveren sneller groeien en gezonder zijn. Ook het maagdarmstelsel ontwikkeld zich sneller, waardoor kalveren eerder in staat zijn nutriënten op te nemen. Transitiemelk voeren vraagt wel om logistieke aanpassingen, zeker als de kalveren al snel overgaan op melkvervanger. Tijdens melken voor morgen komen sprekers aan het woord die u bijpraten over de laatste inzichten en onderzoeken op het gebied van huisvesting, voeding, behandelen van longontsteking en de vruchten die een melkkoe plukt van een perfecte opfok.

“Nederland is een gidsland op het gebied van emissieverlaging in de veehouderij”, vindt stalemissiedeskundige Gert-Jan Monteny. “Dat is al zo sinds de ligboxenstal. Er is opnieuw veel innovatie nodig op het gebied van milieu en ook op het gebied van dierenwelzijn, daar zijn nu veel middelen voor beschikbaar. Daar moeten we iets mee doen.”

Henk Hogeveen, hoogleraar diergezondheidsmanagement, gaat tijdens Melken voor Morgen in op de moeilijkheden rondom detectie van mastitis en de mogelijkheden om het management van mastitis en enkele andere ziekten met sensortechniek te ondersteunen

Melken voor Morgen vindt plaats bij evenementenlocatie De Boerinn in Kamerik, Melken voor Morgen is een hybride evenement. Dat betekent dat u er bij kunt zijn, uiteraard conform de dan geldende coronaregels. Heeft u aan abonnement op het vakblad Veearts, Veehouder & Veearts, V-Focus, Veehouderij Techniek of Elite, dan kunt u het evenement met een mooie korting bijwonen.

.